Mu dheidhinn STK Add-Ons

SuperTuxKart

'S e geama rèisidh an-asgaidh a th' ann an SuperTuxKart le iomadh shlighe, caractar is nithean as urrainn dhut feuchainn.

On tionndadh 0.7.1 a-mach, tha an comas aig SuperTuxKart gus teachdaireachdan cudromach fhaighinn on làrach-lìn STKAddons. On tionndadh 0.7.2 a-mach, tha stiùiriche nan tuilleadan am broinn a' gheama fhèin. Tha barrachd air 50 cartaichean, 60 slighean is 15 cearcaill ri fhaighinn sa gheama SuperTuxKart a-nis taing dha sheirbheis nan tuilleadan.

Gu nàdarra, bu chòir dhuinn taing a thoirt dhan luchd-ealain a chruthaicheas an t-susbaint seo uile. Às an aonais, cha bhiodh làrach-lìn nan tuilleadan cho math 's a tha e an-diugh.

Làrach-lìn | An toir thu tìodhlac dhuinn?

TuxFamily

'S e buidheann neo-phrothaid a th' anns an TuxFamily. Solairidh e seirbheisean an-asgaidh airson phròiseactan is shusbaintean a dhèiligeas ri feallsanachd a' bhathar-bhuig shaoir (saor mar ann an saor-labhairt seach leann saor 's an-asgaidh). Gabhaidh iad ri pròiseact sam bith a thèid fhoillseachadh fo cheadachas saor (GPL, BSD, CC-BY-SA, Art Libre...).

Tha TuxFamily a' solar nam frithealaichean air a bheil STKAddons a' ruith an-asgaidh. Air an sàilleibh, 's urrainn dhuinn seirbheis nan tuilleadain airson SuperTuxKart a thoirt dhut. Gach mìos, nì cluicheadairean SuperTuxKart barrachd air millean luchdaidhean a-nuas. Tha sinn glè thaingeil airson na fiùghantachd a bheir iad duinn fhèin cho math ri pròiseactan open source eile.

Làrach-lìn | An toir thu tìodhlac dhuinn?

Credits

== Code ==
Stephen Just (sj04736)
Glenn De Jonghe (unitraxx)
Lucas Baudin (xapantu)
riebl

== Translations ==
Adrián Chaves Fernández (gallaecio)
Asier Iturralde Sarasola
Auria
asciimonster
Bendetto
Bill (cges30901)
Crendgrim
Daniel Winzen
Douglas Moura
Eduardo Alberto Calvo
Fábio Nogueira
GunChleoc
Jens Maucher
Jens O. John
Jf. Tasz
KroArtem
Leroy Jean-Christophe
norcal
Marc Coll Carrillo
Miguel Anxo Bouzada (mbouzada)
Muhammad Radifar (radifar)
Nicolas Delvaux
SarahSlean (yoda4)
Stefan Kardos
t3ddy
Ward Muylaert (wardje)
Wendrock
Willem Sonke
Wolfs

== Artwork ==
Dakal
yeKcim

== DejaVuSans.ttf ==
See: http://dejavu-fonts.org/wiki/License

Thanks to all the people who helped create STKAddons :)